Let’s Start a Learning Revolution

Štandardný

Nezdá sa vám, že práve toto je cesta, ktorou sa nedá ísť do nekonečna? Nepotrebuje naša spoločnosť práve kvalitné výstupy z vysokej školy? Potrebuje, ale ako ju môže dosiahnuť pri dôraze na kvantitu? To sa nedá! Na koľko pracovných pozícií je potrebný vysokoškolský titul? Koľkí pracujú mimo svojho oboru, ktorý vyštudovali? Je ich dosť, ale to je len preto, lebo trh ich mnohokrát nevie zamestnať pre nedostatok voľných miest. Prečo potom vysoké školy prijímajú stále viac a viac študentov na odbory, ktoré nemajú uplatnenie alebo nie sú tak žiadané praxou?