Ako sme sa stali “veľkými“, stratili sme odvahu robiť „veľké“ veci, …

Štandardný

… ktoré sme chceli robiť ako malé deti. Keď sme boli malí, tak sme chceli meniť svet, meniť ľudí, robiť veľké rozhodnutia, rozhodovať sa hneď a zaraz, … Kde sa vytratili tie ambície? Kde sa stratila tá chuť, sila a odhodlanie?

Všetko potrebuje svoj čas

Štandardný

Za každým úspechom treba vidieť čas a trpezlivosť. Nič nepríde ľahko a rýchlo. Všetko si vyžaduje istú dávno tvrdej práce a odhodlania. Dosiahli ste niekedy niečo významné len-tak? Skúste si položiť túto otázku a zamyslieť sa nad ňou.A teraz sa skúste opýtať seba inú otázku. Dosiahol som niečo významné tvrdou prácou a po nejakom čase?Dlho som premýšľal nad tým aj ja. Zvažoval som všetko.Našiel som kopec dosiahnutých cieľov a úspechov, ale ani jeden neboj dosiahnutý povrchnou prácou, v priebehu niekoľkých minút, ale naopak, cieľavedomou činnosťou a strávením adekvátneho času prípravou a prácou, ktorý bol potrebný na dosiahnutie cieľa.