Buďte ako deti

Štandardný

Buďte ako deti, ktoré idú za svojím snom. Majte víziu lepšej budúcnosti. Lepšia budúcnosť pre seba, svoje deti, svojich priateľov. Začnite byť  ako deti, ktoré snívajú a neboja sa ísť vpred. Prečo sme stratili tú nebojácnosť odvahu a odhodlanie aké sme mali ako deti? Prečo je pre nás teraz všetko náročnejšie než predtým? Áno spoznali sme realitu ale my sme tvorcami reality nášho sveta okolo nás. My držíme tú moc meniť a kreovať tento svet. Ako deti sme sa nebáli padnúť lebo sme vedeli že sa postavíme opäť na nohy, ale …