Ako blogovanie pomáha pri osobnom a profesnom rozvoji

Štandardný

Uvedomujem si, že deň má len 24 hodín, ktoré treba spravodlivo rozdeliť medzi prácu, súkromie, oddych a vzdelávanie. Do samotnej kategórie vzdelávanie už v dnešnej dobe môžeme zaradiť aj samotné blogovanie nielen v sfére svojho odborného záujmu, ale aj blogovanie na určitú oblasť, v ktorej sa človek cíti doma a má čo-to povedať spoločnosti.

Štart č. 3

Štandardný

V prvom rade by som sa chcel poďakovať najväčšiemu slovenskému webhostingu, ktorý mi poskytol najlepší hosting aký som mohol získať. Veľká vďaka patrí WebSupport-u, ktorý podporujú aj projekty ako je tento projekt. Chcel by som poďakovať všetkým vo WebSupport-e, pretože ich poskytovanie služieb je naozaj na vysokej úrovni. Práve oni na helpdesku mi pomáhali na začiatku.