Študenti vs. vláda Roberta Fica

Štandardný

Ešte pred pár mesiacmi som bol aj ja členom ŠRVŠ SR, delegátom za moju Alma mater Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Poslanie ŠRVŠ v podmienkach mladého Slovenska by malo byť v role poradného orgánu Ministerstva školstva SR a zároveň hájiť záujmy študentov. Či už bývalé alebo terajšie vedenie ŠRVŠ sa snaží plniť túto funkciu. Nie vždy sa to darí, ale to len preto, lebo na ministerskom kresle je minister, ktorý mnohokrát je upriamený na program svojej strany a nemyslí do budúcnosti, aký efekt to prinesie. Podľa môjho názoru, všetka vznesená kritika voči ŠRVŠ nie je správna, nakoľko mnoho blogerov ani nepozná fungovanie a chod ŠRVŠ. Koľko blogerov bolo na Valnom zhromaždení ŠRVŠ? Sú to verejné zasadnutia a majú tam prístup. Netvrdím, že všetko je ideálne. To nie je, ale snaha aká je vyvíjaná je mnohokrát práve terajšou vládnou garnitúrou a kupovanými médiami zo strany politikov manipulovaná a ŠRVŠ vyzerá ako banda looserov. Neskočte politikom na lep. Používajte rozum.

Aj napriek tomu, že ŠRVŠ nemá zákonnú moc, snažia sa presadzovať záujmy v prospech spoločnosti.

Viete koľko médií je pod mocou nášho pána premiéra? To netreba ani spomínať. Ľudia, naučte sa čítať medzi riadkami. Viete, že to čo vám je ponúkané cez médiá, musí najskôr prejsť „politickou cenzúrou“?

Slovensko potrebuje morálnu revolúciu, potrebuje aby sa niekto postavil vláde, ktorá si vďaka svojmu postaveniu môže presadiť takmer všetko čo si zmyslí. Slovensko je síce mladé, ale má dosť schopných mladých ľudí, ktorí môžu pomôcť svojimi skúsenosťami, ktoré postupne naberajú zo zahraničia, ale aj z domáceho prostredia.

Aj napriek tomu, že slovenské vysoké školstvo je ešte stále „bezplatné“, tak to speje k tomu, aby bolo spoplatnené. Za istých podmienok som za model spoplatnenia, ale to sa musí najskôr zvýšiť kvalita vzdelávania. To samozrejme bez potrebných financií nepôjde. Namiesto toho aby vláda zavádzala nezmyselné „registračné“ poplatky a nezmyselné dane, ktoré budú strácať na svojom význame, pretože všetko sa dá obísť (aj legálne), by mala venovať energiu vytváraniu lepšieho prostredia a vytvárať nový model financovania vysokého školstva spolu s patričnou motiváciou pedagogického personálu aby sa na Slovensku zvýšila úroveň poskytovaného vzdelania.

Študenti, ak vám záleží na vašom vzdelaní a budúcnosti (vašej i tejto krajiny), tak sa pridajte k ŠRVŠ a výjdite do ulíc spolu s nimi, nech to nedopadne fiaskom. Prednášku, ktorú vymeškáte, tak to dokážete dobehnúť, ale ak premeškáte možnosť na možnú zmenu, tak to už potom nedobehnete. Nechcem byť pesimista (nakoľko som optimistický realista), ale táto vláda dostane Slovensko do neľahkej situácie. Každým rokom, ktorým sa nerieši otázka vzdelávania na Slovensku, stráca Slovensko svoj potenciál, stráca financie na možné projekty, ktoré by sa mohli realizovať aj z peňazí EÚ, …

A ešte na záver jeden odkaz. Ak súhlasíte aspoň s polovicou tohto čo som sa vám tu snažil predostrieť, tak to zdieľajte medzi svojich priateľov a spolužiakov. 

anniversary

.

Comments

comments

Leave a Reply