Mýtus alebo pravda o time managemente

Štandardný

Pred pár týždňami som na jednom stretnutí mal takú malú debatu o time managementePo tejto debate som sa zamyslel nad celou podstatou a poviem vám, že na školách, vo odbornej literatúre, a pod. nás klamali o celom time managemente. Čoskoro to vysvetlím, a určite ak sa nad tým zamyslíte, tak mi aspoň z polovice dáte za pravdu.Time-Management

Čas je veličina, ktorá sa vo fyzike označuje „t“. To je základ, ktorý budem používať ďalej. Ak sa začneme baviť o tom, že niekto má zlý time management, tak vám poviem, že on nemá zlý time management, ale zlý self management alebo task management. A teraz vysvetlím prečo.

Čas máme jednoducho daný, a ten nie je manažovateľný. Máme úlohy a svoje vlastnosti, ktorými disponujeme. Ak mám spraviť niečo za hodinu, tak tú hodinu nenatiahnem umelo na dve hodiny, tak aby som to stále spravil za jednu hodinu. Sú tu úlohy, sebadisciplína, šikovnosť, trpezlivosť, bystrosť, inteligencia, lenivosť, … a na základe týchto daností dokážeme veci (ne)robiť v čase ako si dokážeme zadeliť svoje úlohy v čase, tak sa ukáže aký je náš task/self management. To v podstate ukazuje ako dokážeme efektívne pracovať a ako si dokážeme zadeľovať úlohy.

Skúsim to vysvetliť ešte inakšie. Deň má stále 24 hodín, každá hodina má 60 minút a každá minúta má presne 60 sekúnd. Možno existujú rôzne vedecké teórie o cestovaní v čase, o ohýbaní času a pod., ale ja budem abstrahovať od týchto teórií, ale budem to vysvetľovať na faktoch, ktoré sú tu a teraz. My ľudia nedokážeme rozkazovať času koľko má trvať, ako rýchlo má čas „ísť“ lebo čas je vopred určený ako rýchlo „ide“, čiže ako plynie. Čas ako taký má, ale cenu. Cenu, ktorá je relatívna pre každého z nás. Každý si svoju hodinu času hodnotí inou cenou. Aj zamestnávateľ odmeňuje jednotlivých zamestnancov rozdielnou sadzbou za každú odrobenú hodinu, podľa toho ako pracuje, čo robí, na akej pozícií je, a pod. Nejdem rozoberať spravodlivosť odmeňovania, pretože je to na inú tému, ktorá je pravdepodobne ešte rozsiahlejšia.

Mne z toho celého vyplýva akurát toľko, že time management vznikol vo vedeckých, manažérskych, kaučingovských kruhoch, … ako jedna z tém, ktorá stojí za zváženie, a ktorou by sa mohli zaoberať aby neukazovali na osobné zlyhania, ale aby to zhodili na chudáka Čas, ktorý za nič nemôže. Je to jednoduchšie hovoriť o tom ako si riadiť čas, ale my si neriadime čas, ale riadime si to čo budeme vykonávať a kedy to budeme robiť. A to je podstatný rozdiel v tom. Preto by som na záver dodal len toľko, že time management je čiastočne mýtus, a čiastočne kombinácia task/self managementu.

Self-Management-Image_by-Andy-Thompson

.

Comments

comments

Leave a Reply